2015 YILI TOPLU GENEL SARF MALZEMESİ ALIM

 • İhale No : 2014/90729
 • İhale Adı : 2015 YILI TOPLU GENEL SARF MALZEMESİ ALIM
 • İhale Tarihi : 12 Eylül 2014, Cuma
 • Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2014, Salı
 • İhale Türü : MAL
 • İhale Usulü : AÇIK İHALE (MD 19)
 • İhale Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Sektör : Ambalaj Sanayi
 • Kısmi Teklif : Verilmez
 • Okas : 33141000
 • Onay Tarihi : 22 Ağustos 2014, Cuma
 • İlan Şekli : İhale İlanı
 • İşin Yapılacağı il : İzmir
 • İşin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İşin Yapılacağı Yer : SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI; İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇEŞME ALPER ÇİZGENEKAT DEVLET HASTANESİ, DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HAST. VE CER.EĞT.VE ARŞ.HST. İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ, SEFERİHİSAR NEJAT HEPKON DEVLET HASTANESİ, SELÇUK DEVLET HASTANESİ, TİRE DEVLET HASTANESİ TORBALI DEVLET HASTANESİ. URLA DEVLET HASTANESİ, BAYINDIR DEVLET HASTANESİ, KİRAZ DEVLET HASTANESİ, ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ, NARLIDERE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ' NİN AMBAR BİRİMLERİNE MALZEME TALEP LİSTESİNDEKİ KURUMLARIN YAZILI TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRTİLEN EBAT VE MİKTARLARDA TESLİMAT YAPILACAKTIR.
 • İhalenin Yapılacağı il : İzmir
 • İhalenin Yapılacağı İlçe : MERKEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer : KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ POLİGON MAHALLESİ NO:123-11 SOK NO:6 GÜZELYALI KARABAĞLAR İZMİR 35551 İHALE SALONU
 • İhalenin Yapılacağı Tarih : 12 Eylül 2014, Cuma (Saat : 10:00)
 • İhale Kayıt No Durum : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
 • Bağlı Olduğu Üst İdare : SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Bağlı Olduğu İdare : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare Adı : Kamu Hastane Birliği (Güney) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 • İdare İl : İzmir
 • SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  KAMU HASTANE BİRLİĞİ (GÜNEY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

  2015 YILI TOPLU GENEL SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası : 2014/90729
  1-İdarenin
  a) Adresi : POLİGON MAHALLESİ 123/11 SOKAK NO: 6 35551 GÜZELYALI KARABAĞLAR/İZMİR
  b) Telefon ve faks numarası : 2322323232-2376 - 2322249181
  c) Elektronik Posta Adresi : khb35g.malihizmet@saglik.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :
  220 KALEM TOLU MAL ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI; İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇEŞME ALPER ÇİZGENEKAT DEVLET HASTANESİ, DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HAST. VE CER.EĞT.VE ARŞ.HST. İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ, SEFERİHİSAR NEJAT HEPKON DEVLET HASTANESİ, SELÇUK DEVLET HASTANESİ, TİRE DEVLET HASTANESİ TORBALI DEVLET HASTANESİ. URLA DEVLET HASTANESİ, BAYINDIR DEVLET HASTANESİ, KİRAZ DEVLET HASTANESİ, ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ, NARLIDERE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ' NİN AMBAR BİRİMLERİNE MALZEME TALEP LİSTESİNDEKİ KURUMLARIN YAZILI TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRTİLEN EBAT VE MİKTARLARDA TESLİMAT YAPILACAKTIR.
  c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01.01.2015 TARİHİNDE KURUMLARIN YAZILI TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 30 GÜN İÇİNDE İLK PARTİ TESLİMİ YAPILACAKTIR.DİĞER PARTİLER KURUMLARIN YAZILI TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA AŞAĞIDAKİ TESLİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.. İŞİN BAŞLAMA SÜRESİ VE BİTİŞ SÜRESİ SÜRESİ 01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASIDIR. ACİL DURUMLAR HARİÇTİR. MALZEMELER AŞAĞIDAKİ TESLİMAT PROGRAMINA GÖRE YAPILACAKTIR.. 01.01.2015-31.01.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.03.2015-31.03.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.05.2015-31.05.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.07.2015-31-05.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.09.2015-30.09.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.11.2015-30.11.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ POLİGON MAHALLESİ NO:123-11 SOK NO:6 GÜZELYALI KARABAĞLAR İZMİR 35551 İHALE SALONU
  b) Tarihi ve saati : 29.08.2014 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  201. KALEM ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI 1 LT ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM VE İTHAL RUHSATINI TEKLİF DOSYASINDA SUNMAK ZORUNDADIR.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI ONAYLI ÜRÜN BARKOD NUMARALARI İLE TEDARİKÇİLER VE BAYİLERİN BAYİ KAYITLARININ BULUNMASI ZORUNLUDUR. BAYİ TANIMLAYICI NUMARALARININ VE ÜRÜNLERİN UBB ÇIKTILARININ TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI ZORUNLUDUR.

  2-YERLİ MALI TEKİF EDENLER, BU AVANTAJDAN YARARLANMAK İSTEYENLERCE SUNULACAK TOBB YA DA TESK' E BAĞLI ODALARCA DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ SUNMAK ZORUNDADIR.

  3-TEKLİF EDİLEN  ÜRÜNLERE AİT 2(İKİ) ADET PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. NUMUNELER İHALEDEN ÖNCE İDAREYE TESLİM EDİLECEK OLUP, DÜZENLENEN NUMUNE TESLİM TUTANAKLARI TEKLİF ZARFININ İÇİNDE BULUNMALIDIR. NUMUNELER  ŞAHİT NUMUNELER OLARAK VE KULLANILACAK NUMUNELER OLARAK AYRILACAK VE ÜZERLERİNE HANGİ KALEME AİT OLDUĞUNA DAİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.

  4-201. KALEM ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATINI SUNMAK ZORUNDADIR.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ POLİGON MAHALLESİ NO:123-11 SOK. NO:6 GÜZELYALI KARABAĞLAR İZMİR 35551 MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ 3. KAT 3 NOLU SATINALMA ODASI adresinden satın alınabilir. 
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALKBANKASI MENDERES CADDESİ ŞUBESİ IBAN NO: TR590001200145000005100001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ POLİGON MAHALLESİ NO:123-11 SOK NO:6 GÜZELYALI KARABAĞLAR İZMİR 35551 İHALE SALONU/SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.